Aanmelden Sjilves Vasteloavesleedjeskonkoeer

Op zaterdagavond 23 november 2019 wordt door CV Sjilvend Alaaf voor de 24e maal het ‘Sjilves Vasteloavesleedjeskonkoeer’ georganiseerd.Op deze avond zal de nieuwe schlager voor het carnavalsseizoen 2020 gekozen worden.

Tot 5 juli a.s. kunt u hiervoor een schlager insturen bij John Imming, In de Winkel 27, 6451 JG Schinveld.

* Telefoonnummer 0455271658 of 0625393770
* E-mail: jojosh@home.nl.

Op dit adres kunt u ook een inschrijvingsformulier afhalen. Met nadruk willen wij er op wijzen, dat de inzendingtermijn sluit op 5 juli 2019. Iedereen kan meedoen en de liedtekst dient voorzien te zijn van een eenvoudige muzieknotatie van de melodie. Voor eventuele hulp bij het maken van de muzieknotatie kan de organisatie behulpzaam zijn.

Voor deelname aan het ‘Sjilves Vasteloavesleedjeskonkoeer’ wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per lied. De verdere kosten van arrangementen en opnames worden betaald door de vereniging. De opnames vinden plaats in de tweede week van oktober.

Het winnende lied wordt tijdens de jaarlijkse bonte avond als nieuwe schlager gepresenteerd en samen met de andere inzendingen op cd uitgebracht. De deelnemers geven het bestuur van CV Sjilvend Alaaf het recht hun inzending te gebruiken binnen het Schinveldse carnavalsgebeuren, zonder daaraan rechten te ontlenen.