Historie

Sjilvend Alaaf is in 1969 ontstaan na de samenvoeging van de carnavalsverenigingen ‘De Zandjhaze’ en ‘De Meute’. Carnaval in Schinveld bestaat al honderden jaren. Er zijn aanwijzingen dat er al in 1607 een optocht door Schinveld trok en uit achttiende-eeuwse geschriften blijkt dat de carnavalsviering vanaf de preekstoel hartstochtelijk verketterd werd. Ook aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was carnaval geen vreemde verschijning en er heeft in die tijd zelfs een carnavalsvereniging bestaan onder de naam ‘De Potentoate’.

Carnavalsvereniging de Zandjhaze werd opgericht in november 1938, dus in het carnavalsseizoen 1939. Dat gebeurde op een zondagmorgen na de hoogmis in een café aan de Dorpsstraat. ‘Zandjhaze’ was een spottende bijnaam voor de inwoners van Schinveld, een gemeente die grotendeels uit zandgrond bestond.

Het had heel wat voeten in de aarde voordat de eerste prins van De Zandjhaze over zijn rijk kon regeren. De pastoor en de burgemeester moesten eraan te pas komen om de ouders van Pierre Mevissen te overtuigen dat het prinsdom een hele eer was. Uiteindelijk kon Zandjhaze-president Huub Valkenberg op carnavalszondag van 1939 de allereerste Schinveldse prins installeren met de legendarische woorden: “Hoeëgheed, gieër zit noeë Hieër van ’t Paekhuuske pes aan de Lammendam en van ’t Hootbrook pes aan de Hieëring, Prins Pierre de Ieësjte va Sjilvend.”

Zoals wel vaker bij Schinveldse verenigingen gebeurt, ontstaat in 1954 onenigheid. Op zijn Schinvelds: gevregel. Aanleiding was de keuze van de nieuwe prins. Vier leden hadden moeite met de procedure en richtten in 1955 een nieuwe vereniging op: De Meute. Tot en met 1960 riepen beide verenigingen – die regelmatig lijnrecht tegenover elkaar stonden – ieder een eigen prins uit en dat zorgde voor bijkomende discussies wie nu als voornaamste prins in de optocht mee mocht. In 1961 maakte de toenmalige burgemeester Adams een einde hieraan door af te spreken, dat De Meute en De Zandjhaze om de beurt de optochtprins mochten leveren.

Op aandringen van de Schinveldse horecaondernemers werd in 1969 een commissie van wijze mannen benoemd die de weg moest bereiden voor een fusie van beide verenigingen. Ondanks het in ruime mate aanwezige oud zeer, dat zorgden voor moeizame gesprekken, kreeg Schinveld in 1970 een nieuwe carnavalsvereniging: Sjilvend Alaaf. Schinveld nam afscheid van het Zandjhaze-roeëd en het Meute-greun en gaat sinds die tijd door het carnavalsleven als blauw-wit.

De Zandjhaze in 1939

Op de bovenstaande oprichtingsfoto van de Zandjhaze uit 1939 staan:
Zittend v.l.n.r.: Pierre Daemen, Felix Geraets, Hub Valkenberg, Arnold Thissen, Juup Reijnders en Sjeng Cremers.
Midden v.l.n.r.: Zef Jacobs, Antoon Gloerich, Pierre Mevissen (prins Pierre I), Wen Fliescher, Johan Renneberg, Felix Beumers, Juup Jansen en Drik Goossens.
Achterste rij v.l.n.r.: Hein Meis, Karel Rademakers, Jan Mevis en Leo Coumans