Uitslag Lichtjesoptocht

Grote Wagens:

1. De Weibulle ( Silly Billy)
2. V.G. d’r Partyslammers ( Vogelverschrikker)
3. cv Ons Honk ( Vieër bringe sjpanning in de vasteloavend
4. Neet Kapot te Kriege ( Ouch mit dees daag houwe veer alles plat)
5. cv de Sjtmoelkes ( Mit spel en plezeer vieere vieër carnaval)

Kleine Wagens:

1. De van Dortjes ( Mit Sjpringe en sjommele gaeve vieër es elfjes os geveul va de vasteloavend aan uch doeër)
2. Good Bezig ( Hiej hingk leefde in de loech)
3. v.v. Noeijt Gedag ( Vasteloavend vierste neet alein, zeutte Kraom veur jederein)

Groepen en Einzelgängers:

1. Paul Creatief ( Blik op de weg )
2. De Zoeëpnaze ( Vieër bringe ‘t leech noee alvast in de optoch )
3. Vrunj va de Voetbal Klup ( Grease is Griees )