Harry Ekkerink krijgt Orde van Sjilvend Alaaf

De 34e Orde van Sjilvend Alaaf wordt op zaterdag 2 februari uitgereikt aan Harry Ekkerink. De 68-jarige Schinveldenaar krijgt de carnavalsonderscheiding vanwege de jarenlange inzet op allerlei gebieden voor de Schinveldse gemeenschap.

Over Harry

De uit Sittard afkomstige Harry woont al 44 jaar in Schinveld, waar zijn vrouw vandaan komt. In al die jaren heeft hij zijn steentje in maatschappelijke zin bijgedragen. Zo is Harry twaalf jaar bestuurslid geweest van de Eligiusparochie in Schinveld en is hij ook nu nog actief in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Al heel wat jaren beheert hij de financiële administratie van de begraafplaats en steekt hij zijn handen uit de mouwen als een van de vrijwilligers die er het onderhoud uitvoeren. Ook bij evenementen in de kerk en de parochie is hij een van de mensen op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan.

Harry Ekkerink is tevens penningmeester van Cusoma, een stichting die projecten op cultureel, sociaal en maatschappelijk gebied in Schinveld initieert, stimuleert en financieel ondersteunt. Bijdragen van de stichting zijn er in het verleden onder meer geweest voor een leeshoek in de Schinveldse bibliotheek, de aanschaf van een speeltoestel voor De Sjinskoel, speeltoestellen voor de Speeltuin en voor de opknapbeurt van de kerkklok van de Eligiuskerk.

Op carnavalsgebied heeft Ekkerink eveneens zijn sporen verdiend. Zo is hij een aantal jaren lid geweest van de Raad van Elf van Sjilvend Alaaf, een activiteit die hij echter moeilijk kon combineren met zijn baan in ploegendienst bij DSM. Niettemin bleef hij ook hier zijn steentje bijdragen, onder meer als verkeersregelaar bij de lichtstoet.

Verder is de nieuwe ordedrager al vanaf de oprichting – bijna zestien jaar geleden – lid van de zanggroep De Noeëtekrakesj, die elk jaar met de Olympische gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen) deelneemt aan het Sjilvese Leedjeskonkoer. In lijn met die filosofie is het de oudste zanggroep van Schinveld nog nooit gelukt om de winnende sjläger te scoren, maar de lol in de groep is er niet minder om.

Hoewel de 68-jarige pensionado zijn dagen meer dan gevuld krijgt, onder andere met zijn kleinkinderen, kloppen verenigingen nooit tevergeefs bij hem aan voor hulp bij evenementen.

Receptie

Op zaterdag 2 februari hoeft Harry voor één keer niet actief te zijn, maar mag hij de orde officieel in ontvangst nemen en achter de receptietafel plaatsnemen tijdens de receptie van prins Marco I van Sjilvend Alaaf en jeugdprins Joep I van De Prengelkes. Deze receptie vindt plaats van 18.30 tot 22.00 uur in De Sjinskoel. Wie Harry, of de prinsen, de hand wil komen schudden, is van harte welkom.

De nieuwe ordedrager: Harry Ekkerink