Info Lichtstoet 2020

Beste deelnemers en toeschouwers,

Vandaag zal er een besluit worden genomen omtrent de lichtstoet m.b.t. het corona virus!

Dit gebeurt in overleg met de gemeente Beekdaelen.

Wij houden jullie op de hoogte!