Hazebats verschijnt ook in 2021

Hazebats 2021

Zoals bekend gaan de carnavalsactiviteiten in Limburg en dus ook in Schinveld dit jaar niet door. Ook het verschijnen van carnavalskrant De Hazebats was onderdeel van de vraag: wel of niet laten doorgaan?Na uitgebreid beraad door de redactie heeft deze er voor gekozen toch een Hazebats uit te brengen. Overleg met Carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf heeft er toe geleid, dat de Hazebats dit jaar niet deur aan deur aangeboden zal worden met het verzoek om een vrijwillige bijdrage. Rekening houdend met de coronapandemie en haar besmettingsproblemen zal de Hazebats gratis deur aan deur in de brievenbus worden gedeponeerd, waardoor contactmomenten voorkomen worden. Dit rondbrengen dat normaal 2 weken voor carnaval plaatsvindt staat nu gepland op carnavalszondag 14 februari. De Hazebats zal dit jaar verschijnen in een gewijzigde vorm. Hoe precies? Dat blijft een verrassing. Er zullen geen advertenties in opgenomen worden omdat het ophalen van de advertenties te veel problemen opleverde i.v.m. de huidige coronamaatregelen. Natuurlijk is de Hazebats weer volledig geschreven in het Schinvelds dialect.Daar waar de kosten voor de carnavalskrant normaal betaald worden uit de advertentie-inkomsten, heeft nu carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf toegezegd deze kosten te dragen. Degenen die de vereniging toch willen steunen, vinden in de Hazebats het rekeningnummer van Sjilvend Alaaf, en hoe klein ook: elke gift is welkom!Zoals altijd is niet de carnavalsvereniging maar de ‘Redactie van de Hazebats’ verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. Aan degenen van buiten het dorp die al jarenlang een Hazebats kwamen ophalen in Schinveld, zal ook nu weer de mogelijkheid geboden worden een exemplaar te verkrijgen. Hiervoor kan men contact opnemen met Ed Theunissen, tel. 045 5251983. De adverteerders van het afgelopen jaar krijgen allen een exemplaar thuisbezorgd. Op deze wijze wordt de traditie van 60 jaar Hazebats niet onderbroken en is er toch rekening gehouden met de problemen die de huidige pandemie ons bezorgt.

Hazebats 2021